De verbreding van de A2 van “Het Vonderen” tot “Kerenheide komt in een volgende fase.

In 2017 is gestart met de voorbereidingsprocedure. Zowel op technisch gebied als op het juridische vlak is er veel werk verzet. Ook voor Atlanta gaat er het e.e.a. veranderen. Het zogeheten viaduct Maasbaan, in de Swentiboldweg, komt niet meer terug in de nieuwe situatie.

Het viaduct “Graetheide” in de Bergerweg wordt vernieuwd.

Hiervoor in de plaats wordt een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd vanaf de Bergerweg tot aan de boerderij van de familie Fijten.

Het hele plan moet in 2027 afgerond zijn. Maar eerste zal er de nieuwe aansluiting van de Swentiboldweg gemaakt moeten worden.

De eerste zaken zijn inmiddels ook zichtbaar in het terrein.

De blauwe paaltjes geven het verloop van de nieuwe weg aan.

Hier de nieuwe aansluiting bij de boer.

De nieuwe aansluiting bij de Bergerweg.

Wellicht is het in de toekomst niet meer interessant om met de caravan de afslag Born te nemen ook gezien de aanpassingen van het gedeelte van de straat door Graetheide.
De afslag Urmond is dan de beste oplossing. Ook de slinger om over de A2 te komen is dan niet meer nodig. Je kunt dan de Bergerweg gewoon over steken om op het verlengde deel van de Swentiboldweg te komen.
Maar...................... Zover is het nog niet.

Zodra er meer belangrijk nieuws voor Atlanta bekend wordt zullen we dit weer op de website vermelden.