Na contact met de Gemeente Sittard-Geleen, over de slechte toestand van de toegangsweg naar ons terrein, is besloten om de Swentiboldweg aan te pakken.
Het werk zal in twee fasen worden uitgevoerd zodat gasten en leden gedurende het seizoen er zo weinig mogelijk last van hebben.

Fase 1 behelst het aanbrengen van infiltratiepalen om daarmee de wateroverlast zo veel mogelijk te beperken. Ze zullen worden aangebracht in de week van 24 juli t/m 28 juli. Het zou kunnen dat u dat u dan pech heeft en enkele minuten moet wachten.

Fase 2 zal na het seizoen in oktober worden uitgevoerd en betreft het onderhoud van de asfaltverharding.

We hopen dat de werkzaamheden er voor gaan zorgen dat Atlanta beter bereikbaar zal zijn en uw auto minder last zal hebben van de modder die tot voor kort nog regelmatig opspatte bij het komen en gaan naar en van ons terrein.