Dit jaar zal onze camping terug deelnemen aan een fysieke open dag. Deze zal doorgaan
op zondag 06 juni 2021 vanaf 10:00 uur. Wij zullen de nodige maatregelen treffen m.b.t.
corona.